YOU HAVE TO BE OVER 18 TO ENTER THIS SITE

Are You of legal drinking age?

Artsakh Brandy Company

ARTSAKH CALLING

30 մլ Արցախ Ծիրանի
10 մլ կիտրոնի բնական հյութ
180 մլ լոռամրգի հյութ

Պատրաստման եղանակ` բիլդ
Բաժակ` բարձր բաժակ
Զարդարել` լիմոն


Կոկտեյլի հեղինակ`Տիգրան Ավետիսյան (Բարմենների Հայկական Ասոցիացիայի նախագահ)

Կոկտեյլներ