YOU HAVE TO BE OVER 18 TO ENTER THIS SITE

Are You of legal drinking age?

Artsakh Brandy Company

Արցախ Ծիրանի 5 տարեկան


«Արցախ Ծիրանի 5» տարի հնացված յուրահատուկ մրգային բրենդին պատրաստված է ծիրանի հնացված սպիրտերից: Այս բացարձակ մոգական խմիչքը հատուկ պատրաստվել է «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնի հնգամյակին նվիրված: Այս խմիչքի յուրօրինակությունը բխում է անկրկնելի և ինքնատիպ խառնուրդից: Ծիրանի սպիրտերը հնացվում են  ծիրանենու և կաղնու տակառներներում: Հնեցման և կուպաժի այս մեթոդը «Արցախ Բրենդի Կոմպանի»-ի նոու հաուն է և գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության մտավոր սեփականության գործակալությունում:
 

Արցախ Ծիրանի