YOU HAVE TO BE OVER 18 TO ENTER THIS SITE

Are You of legal drinking age?

Artsakh Brandy Company

Արցախ 3 տարեկան

«Արցախ» կոնյակների արտադրության ընթացքում խստորեն պահպանվում են այդ լեգենդար խմիչքի պատրաստման հայկական ավանդույթները` համատեղելով դասական տեխնոլոգիաների հետ, որոնք թույլ են տալիս պահպանել հայկական խաղողի և կաղնու յուրահատուկ բույրը և բացառիկ հատկանիշները: «Արցախ 3 *» հայկական կոնյակը պատրաստված է կաղնու տակառներում ոչ պակաս, քան 3 տարի հնացված կոնյակի սպիրտերից: Այն չափազանց ներդաշնակ է և թեթև` իր տարիքին բնորոշ թույլ վանիլի բույրով:

ստանդարտ դաս